گروه حفاظتی اینهایس EnHiS


اموزش دزدگیر

سری کردن چشم های دزدگیر

سری کردن چشم های دزدگیر

نصب چشمی دزدگیر اماکن بصورت سری بندی انجام می شود و در حالت عادی ( Normal Close) می باشد؛ (بهترین روش برای مدیریت راحت تر زون هااتصال مستقیم هر چشمی به یک زون مجزا است). دزدگیر سیم کارتی (ENHIS)دارای چهار زون و قابلیت اتصال 100 چشمی را دارد.

ولی در مواقعه ای که تعداد چشمی ها بیشتر از تعداد زون هایدستگاه استمی بایستدو  یا چند چشمی را مطابق شکل زیر(چشمی اول و دوم) سری کرد؛همچنین لازم به ذکر است برق تمامی چشمی ها به صورت موازی به مثبت و منفیترمینال (AUX) متصل می شود.

65.jpg

هدف از سری بستن چشمی های دزدگیر چیست ؟

همانطور که گفته شد سیستم دزدگیر اماکن یک مدار بسته می باشد و برای نصب اصولی چشمی ها و سنسورها باید این اصل رعایت شود به همین دلیل از روش سری بندی که یک مدار کاملا بسته است استفاده می شود.(با تحریک  هر یک از چشمی ها و سنسورها آلارم دستگاه فعال می شود).

rf.jpg

مواردی که بهتر است برای به حداقل رسیدن خطا رعایت کرد .

  • بهتر است برای سری کردن چشمی ها تماما از یک مارک و مدل استفاده شود .
  • از سیم با کیفیت بالا برای سیم کشی استفاده شود تا از قطعی احتمالی جلوگیری شود .
  • سیم ها را شماره گذاری یا نام گذاری کنید تا در صورت بروز خطا بتوان به سرعت عیب یابی کرد.

جستجو تماس
چت ورود