گروه حفاظتی اینهایس EnHiS


اموزش دزدگیر

گذاشتن سیم کارت روی دستگاه

چرا سیم کارت روی دستگاه قرار داده ام ولی پیامکی از دزدگیر به نرم افزار ارسال نمی شود؟

این مشکل می تواند چند دلیل داشته باشد اول اینکه احتمال خیلی زیاد سیم کارت را جابجا روی برد دستگاه نصب کرده اید با در آوردن سیم کارت و تغییر جهت آن سیم کارت شناسایی می شود و مشکل حل خواهد شد.بیشترین مشکل عدم آنتن دهی به دلیل جهت معکوس در نصب سیم کارت است. دومین مشکل عدم شناسایی، آنتن دهی ضعیف اپراتور سیم کارت در منطقه نصب دستگاه می باشد که ارتباط گیری را با مشکل مواجه می کند.در صورتی که موارد فوق رابررسی کردید با قطع برق و باتری و وصل مجدد آن این مشکل شناسایی حل خواهد شد و یا با همکاران ما در ارتباط باشید .

نکته : دقت شود که اگر سیم کارت نو خریداری شده است، یکبار بر روی تلفن همراه قرار گیرد تا سیم کارت فعال شود و هم از صحت و سلامت سیم کارت مطلع شوید.

20 -) از کجا متوجه شویم سیم کارت توسط دستگاه شناسایی شده است ؟

برای آنکه اطمینان داشته باشیم سیم کارت توسط دستگاه شناسایی شده است، با بر قراری تماس تلفنی با دستگاهدر صورتی که سیم کارت شناسایی شده باشد بعد از چندبار بوق زدن، تماس برقرار می شود.در صورتی که دستگاه سیم کارت را شناسایی نکرده باشد پیام (دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است) را دریافت خواهید کرد.

21- ) چگونه آنتن دهی دزدگیر اماکن را تقویت کنیم ؟

در صورتی که آنتن دهی در منطقه بسیار ضعیف است می توان با تهیه یک آنتن رادیویی کشویی و اتصال آن به قسمت مشخص شده بر روی برد آنتن دهی دزدگیر اماکن را افزایش داد .

جستجو تماس
چت ورود