گروه حفاظتی اینهایس EnHiS


اموزش دزدگیر

کنترل وسایل برقی و سه فاز

وسایل سه فاز را چگونه با دزدگیر از هر کجای کشور خاموش و روشن کنیم ؟

 

دزدگیر اماکن دارای خروجی تک کنتاکت است و وسایل سه فاز علاوه بر جریان بالا برای کنترل روشن و خاموش باید از کنتاکتور سه فاز استفاده نمود؛ برای اتصال خروجی رله به کنتاکتورمطابق شکل قبل می توان تغذیه کنتاکتور را از طریق رله قطع و وصل کرد.دزدگیر اماکن با قطع و وصل رله به راحتی کنتاکتور را خاموش و روشن می کند و این سبب می شود هر نوع وسیله سه فازی را خاموش و روشن کرد.البته باید توجه داشته باشید که موتور هایی که به صورت ستاره مثلت راه اندازی می شوند نیاز دارند که طوری دیگری این روند سیم کشی و اجرا شوند که موتور سه فاز به درستی استارت بزند.

45.jpg

16 - ) چگونه لوازم برقی را با دزدگیر کنترل کنیم ؟

به صورت کلی دو مدل برد دستگاه دزدگیر اماکن ارزان قیمت و گران قیمت داریم. حال که در مورد رله مورد استفاده در دزدگیر اماکنتوضیح داده شد بهتر است در رابطه با برخی دستگاه هایی کهرله بروی برد الکترونیکی نصب نشده و فقط خروجی منفی (12-) ولت دارد نیز آشنا شویم؛ در این شرایط نیاز است یک عدد رله به ازای هر خروجی تهیه کنید. با توجه به اینکه ولتاژ خروجی برد (12) ولت است،رله مورد استفاده هم حتما باید (12) ولت باشد.نکته دوم اینکه باید به میزان جریان دهی رله توجه کنید اکثر رله های موجود در بازار (10) آمپر یا (20) آمپر هستند.

برد دزدگیر منزل

 همانطور که در برد این دستگاه مشخص است دو خروجی منفی (12-) ولت وجود دارد که می توان این دو خروجی را به دو رله وصل کرد. همان طور که از قبل نیز گفته شده دزدگیر اماکن ارزان قیمت رله برای خروجی مجزا ندارند و فقط یک خروجی منفی (12-) ولت برای اتصال به سیم بوبین رله دارند.

17 - ) منظور از خروجی 12 ولت و خروجی رله در انواع دزدگیر چیست ؟

در برخی دستگاه های دزدگیر اماکن خروجی (12) ولت برای کاهش هزینه تولید و کوچکتر کردن برد، بروی برد رله وجود ندارد و طوری طراحی شده که فقطمی توان از این خروجی استفاده نمود لذا نیاز است که رله مجزا تهیه شود.در مدل هایی که دستگاه دارای رله می باشد ما خروجی نداریم و فقط می توان از کنتاکت های رله (Normal Close) و (Normal Open) استفاده کرد همچنین لازم به ذکز است دزدگیر اماکن ارزان قیمت از هر مدل نیاز است که این امکانات را بروی دستگاه داشته باشد تا بتوان به صورت دائمی از هرکجای کشور وسایل برقی را کنترل کرد .

جستجو تماس
چت ورود