گروه حفاظتی اینهایس EnHiS


اموزش دزدگیر

مطلع شدن از قطعی بلندگو

چگونه از قطع شدن سیم های بلندگو توسط سارق مطلع شویم؟

یکی از اولین اقدام هایی که سارق قبل از ورود به محیط انجام میدهد  قطع کردن سیم های بلندگو است، بلندگو به دلیل داشتن حجم صدای زیاد عموما در یک قاب محافظ و در فضای باز نصب می شود.

پس اولین کار سارق قطع کردن سیم های بلندگو دزدگیر است؛ برخی دزدگیرهای موجود  فقط توانایی تولید صدا را دارند ولی دزدگیر اماکن (ENHIS) به محض قطع شدن بلندگو از طریق تماس با مالک شروع به ایجاد هشدارمی کند .

سه راهکار برای اینکه از  قطع شدن سیم های بلندگو توسط سارق مطلع شویم

راهکار اول  :

استفاده از دستگاهی که قابلیت ارسال پیام قطعی برق،باتری و بلندگو را دارد. برخی از دستگاه ها به محض قطعی بلندگو از طریق پیام و تماس اطلاع رسانی می کنند.

راهکار دوم :

همانطور که می دانید ارزان ترین دستگاه دزدگیر اعلام سرقت بسیاری از امکانات را ندارد و ممکن است نصاب برای راحتی و تسریع کار اقدامات لازم برای محافظت از بلندگو و سیم کشی را انجام نداده و سیم بلندگو در دسترس سارق باشد؛ لازم است به جای دو سیم از سیم دو زوج یا چهار زوج استفاده کنید دو سیم آن برای بلندگو و دو سیم دیگر به (ZONE) وصل کنید و سر دیگر آن که در داخل قاب کاور بلندگو قرار دارد را اتصال کوتاه یا لوپ کنید.بدین صورت زمانی که سیم توسط سارق قطع شود دستگاه شروع به ایجاد آلارم می کند؛ اگر از ارزان ترین دزدگیر اعلام سرقت استفاده شده باشد دستگاه فقط آلارم صوتی ایجاد می کند.

راهکار سوم :

استفاده از آژیر بکاپ، این هشدار دهنده زمانی که سارق اقدام به قطع سیم کند توسط باتری داخلی هشدار می دهد و تا زمانی که باتری داخلی شارژ داشته باشد هشدار ادامه پیدا می کند.

جستجو تماس
چت ورود