گروه حفاظتی اینهایس EnHiS


اموزش دزدگیر

تفاوت بلندگو سیرن

4-) تفاوت بلندگو و سیرن

تفاوت این دو المان هشدار دهنده در نوع و محل تولید صدای آژیر است،در بلندگو دزدگیر اماکن تولید صدا در برد اصلی دزدگیر انجام شده و توسط سیم به بلندگو که فقط یک سیم پیچ و دیافراگم است ارسال میشود ولی در آژیر تک صدا تولید صدای آژیری در داخل بلندگو انجام میشود در واقع آژیر تک صدا شامل یک بلندگو و یک برد آژیر است،آژیر تک صدا دارای دو سیم مثبت و منفی با ولتاژ DCو اسپیکر یا بلندگوی دزدگیر دارای دو سیم با ولتاژ ACمی باشد.

بلندگو

بلندگو مخصوص دزدگیر اماکن - بلندگو قیفی - بلندگو بوقی - فروشگاه اچ دی تک

بلندگو دزدگیر اماکن دارای توان برابر با سی وات است لذا این قطعه به تنهایی توانایی ساخت و تولید صدا را ندارد و فقط تقویت کننده صدا می باشد در حقیقت صدا توسط برد دزدگیر ساخته می شود و بلندگو صدا را تقویت و پخش می کند. لازم این بلندگو با دزدگیر تست شود و اگر آنرا مستقیم به باتری یا 12 ولت وصل کنید می سوزد .

بلندگو سیمبندی مثبت و منفی ندارد و از هر طریقی که این سیم بندی انجام شود بلندگو به درستی کار می کندو چون صدای بم و توان بالایی دارد در داخل فضای باز نصب می شود، همچنین برای محافظت از بلندگو در برابر گرد و غبار، بارندگی و نورآفتاب  لازم است حتما در داخل جعبه یا باکس بلندگو نصب شود. همچنین درباره اسپیکر در سایت (https://enhis.ir )  مقاله کاملی وجود دارد.

 

 

سیرن

آژیر پیزو ( سیرن) خرید و قیمت دزدگیر و لوازم جانبی

سیرن دزدگیر اماکن یکی از انواع آژیر بوده که به عنوان یک هشدار دهنده شناخته می شود. این نوع آژیر زمانی که سنسورهای ورودی دزدگیر تحریک می شوند، به صدا در می آید. میزان صدای این محصول متناسب با وات آن تعیین می شود. آژیر دزدگیر صداهای متنوعی دارد و این صداها با توجه به نوع و مدل دستگاه متفاوت می باشد.

آژیر یا سیرن دزدگیر

اماکن دارایابعادیکوچکاستواینویژگیباعثمیشودتابتواندرمحیطهایمختلفآنرانصبکرد. آژیر پیزو یا سیرن را می توان به همراه سایر دزدگیرها و در محیط های داخلی استفاده کرد. این نوع آژیر را می توان در منازل و واحدهایی که به سیستم اعلان سرقت مجهزهستند،بهکاربرد. علاوهبرایندرآسانسورها،اداراتو... ازسیرنمیتواناستفادهکرد.

صدای آژیرهای سیرن بهصورت بلند و تک صدا می باشد. بلندی صدای این نوع از آژیر دزدگیر برایمکانهایداخلیمناسبمیباشد.

استفاده ازاین محصول برای مکانهای داخلی باعث میشود تا نیازبه سیم کشی زیادی وجود نداشته باشد.

نصب این دستگاه در داخل ساختمان باعث می شود تا به پنل مرکزی نزدیک باشد و به راحتی سیگنال های مورد نظر را از سیستم مرکزی دریافت نماید. سیگنال ها متناسب با سنسورهای که در دزدگیر نصب می شوند، توسط سیرن دریافت می گردند.

جستجو تماس
چت ورود