گروه حفاظتی اینهایس EnHiS


اموزش دزدگیر

بهترین محل نصب دزدگیر اماکن

2-) بهترین محل نصب دزدگیر اماکن

اولین گام بعد از خرید دزدگیر اماکن تعیین محل نصب دزدگیر اماکن است .دستگاه  باید در محلی دور از دسترس عموم نصب شود و همچنین مکانی که نصب دزدگیر اماکن در آن انجام می شود باید در محدوده برد ریموت قرار داشته باشد .دزدگیر باید در محلی قرار گیرد زمانی که مشتری بخواهد دزدگیر اماکن را فعال کند در محدوده ریموت باشد ولی مشتری باید بتوان خارج از محدوده ان را فعال کند .

در برخی موارد دیده شده محل نصب دزدگیر اماکن در جایی بوده که مشتری بعد از خارج شدن از محل انبار یا منزل نمی تواند دزدگیر را فعال کند . این مورد را در برخی موارد می توان با افزایش انتن ریموت از روی برد دزدگیر ، محدوده ریموت را افزایش داد .

نکته دیگر که اهمیت دارد این هست که نباید دزدگیر را درب ورودی شیشه ای یا شیشه سیکوریت و یا پنجره نصب کنید . دز صورتی که محل نصب دزدگیر اماکن در این محدوده باشد امکان دارد با شکستن شیشه اقدام به تخریب دزدگیر کنند و الام سرقت برای مشتری ارسال نشود .

نکته مهم دیگر در مورد محل نصب دزدگیر اماکن این هست که باید محل نصب پنل دزدگیر در محدوده دید چشمی باشد .بدین معنی که حتما یک چشمی باید پنل دزدگیر را رصد کند تا از تخریب دزدگیر جلوگیری شود . باید پنل دزدگیر اماکن جایی نصب شود که در صورت ورود غیر مجاز افراد فرصت به پنل داده شود قبل از تخریب احتمالی توسط سارق ،دزدگیر تماس تلفنی با مشتری گرفته باشد و الارم را ایجاد کند .

به صورت کلی موارد زیر برای محل نصب دزدگیر اماکن باید لحاظ کرد :

  • مکان نصب نباید گرم یا خیلی مرطوب باشد
  • امکان کابل کشی برق و و سیم های اتصالات به راحتی امکان پذیر باشد
  • مکان نصب نباید به راحتی در دسترس باشد
  • نصب دزدگیر در رک و محفظه های فلزی باعث کاهش انتن دهی ریموت ها می شود
  • دزدگیر در مرکزی ترین مکان در محدود دید چشمی ها باشد
  • محل نصب دزدگیر باید دور از شیشه های درب سیکوریت و پنجره باشد
  • در صورتی که پنل دزدگیر سیم کارتی باشد باید انتن دهی مناسبی داشته باشد
  • محل نصب باید به گونه ای باشد که نقطه کور نداشته باشد

مقالات مرتبط

 

 

جستجو تماس
چت ورود