گروه حفاظتی اینهایس EnHiS


اموزش دزدگیر

آشنایی با قسمت های مختلف برد دزدگیر ENHIS

آشنایی با قسمت های مختلف برد

 مدل E777

 1.  W-ZONE : برای شناسایی چشمی ها و سنسورهای بیسیم، (کافی این دکمه را نگه داشته و سنسور با چشمی) را تحریک کنید
 2. LEARN  : یا همان لرن برای ست کردن ریموت ها (با فشار دادن این دکمه و زدن هر کدام از دکمه های ریموت، با این کار ریموت ست می شود
 3. Record   : دکمه ضبط صدا (برای ضبط صدا کافی است که دکمه را نگه داشته بعد از شنیدن صدای بوق) شروع به ضبط صدا می کند.
 4.  DEF : یا همان دیفالت ریست کلی (بازگشت به تنظیمات کارخانه). جهت ریست کافی است 5 ثانیه دکمه DEF را نگه داشته بعد از اتمام صدای بوق دستگاه ریست می شود
 5. آنتن داخلی برای  gsm سیم کارت
 6.  BAT : اتصال مثبت و منفی باتری 12 ولت 4.5 یا 7 آمپر
 7. AUX  : اتصال مثبت و منفی برای تامین برق چشم ها و سنسورها
 8. RL : اتصال رله برای روشن و خاموش کردن وسایل برقی یا باز و بسته کردن درب
 9. SP  : اسپیکر برای اتصال بلندگو به دزدگیر
 10. SIR  : سیرن یا پیزو برای اتصال مثبت و منفی آژیر DC
 11. ZONE(z1-z4) : اتصال زون یا مدار برای چشمی ها و سنسورها به دزدگیرکنید.
 12. TEL : اتصال خط تلفن ثابت
 13. ANT  : اتصال یک سیم تا 100 متر جهت افزایش برد مدار ریموت ها
 14. DEEP SWITCH: دکمه قرمز رنگ برای ON یا OFF کردن زون ها بکار می رود. که با این امکان نیازی به جامپر کردن زون ها نمی باشد.
 15. GSM : محل قرار دادن سیم کارت (دقت شود در زمان برق دار بودن دستگاه و یا اتصال باتری  سیم کارت جابجا نشود)
 16. MIC : میکروفن داخلی دستگاه برای شنود محیط
 17. فیوز محافظ مربوط به باتری
 18. فیوز مربوط به برق شهر
 19. رله های دزدگیر که میزان توان آمپر بر روی آنها نوشته شده است.

 

مدل E888

مدل E888

 

 1. W-Zone: برای شناسایی چشمی ها و سنسورهای بیسیم، (کافی این دکمه را نگه داشته و سنسور با چشمی) را تحریک کنید
 2. LEARN  : یا همان لرن برای ست کردن ریموت ها (با فشار دادن این دکمه و زدن هر کدام از دکمه های ریموت، با این کار ریموت ست می شود
 3. Record   : دکمه ضبط صدا (برای ضبط صدا کافی است که دکمه را نگه داشته بعد از شنیدن صدای بوق) شروع به ضبط صدا می کند.
 4. DEF : یا همان دیفالت ریست کلی (بازگشت به تنظیمات کارخانه). جهت ریست کافی است 5 ثانیه دکمه DEF را نگه داشته بعد از اتمام صدای بوق دستگاه ریست می شود
 5. ANT  : اتصال یک سیم تا 100 متر جهت افزایش برد مدار ریموت ها
 6. BAT : اتصال مثبت و منفی باتری 12 ولت 4.5 یا 7 آمپر
 7. AUX  : اتصال مثبت و منفی برای تامین برق چشم ها و سنسورها
 8.  ZONE(z1-z4) : اتصال زون یا مدار برای چشمی ها و سنسورها به دزدگیرکنید.
 9. RL1 : اتصال رله برای روشن و خاموش کردن وسایل برقی یا باز و بسته کردن درب
 10. RL2 : اتصال رله برای روشن و خاموش کردن وسایل برقی یا باز و بسته کردن درب
 11. SP  : اسپیکر برای اتصال بلندگو به دزدگیر
 12. SIR  : سیرن یا پیزو برای اتصال مثبت و منفی آژیر DC
 13. GSM : محل قرار دادن سیم کارت (دقت شود در زمان برق دار بودن دستگاه و یا اتصال باتری  سیم کارت جابجا نشود)
 14. محل اتصال آنتن GSM  جهت افزایش خط دهی سیم کارت
 15. MIC : میکروفن داخلی دستگاه برای شنود محیط
 16. DEEP SWITCH: دکمه قرمز رنگ برای ON یا OFF کردن زون ها بکار می رود. که با این امکان نیازی به جامپر کردن زون ها نمی باشد.
 17. فیوز محافظ مربوط به باتری
 18. فیوز مربوط به برق شهر
 19. رله های دزدگیر که میزان توان آمپر بر روی آنها نوشته شده است.
 20. محل اتصال کی پد به برد
 21. TEL : اتصال خط تلفن ثابت

 

 

 

مقالات مرتبط

سوالات مرتبط و عیوب احتمالی نصب دزدگیر ENHIS

 

جستجو تماس
چت ورود